Preču atgriešana

1.  Preces, kurām ir noteikts derīguma termiņš, tiek piegādātas tā, lai Pircējam būtu iespēja izmantot šīs preces līdz derīguma termiņa beigām;

 

2.  Pieteikums par līguma nosacījumiem neatbilstošas preces atgriešanu piesakāms Ministru kabineta noteikumu Nr.631 “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” noteiktā kārtībā, 

 

3.  Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo preču piegādes. Par piegādes dienu tiek uzskatīta tā diena, kad Pircējs to ir izņēmis, saņemot preci birojā vai kad kurjers piegādājis vai - kad prece ievietota DPD PickUp vai Omniva pakomātos. Sūtijumu savlaicīga neizņemšana no piegādes automātiem nepagarina Pircēja atteikuma tiesību laiku. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

a)  preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;

b)  tiek piegādātas pārtikas preces vai citas tūlītējam patēriņam mājsaimniecībā paredzētas preces;

c)  preces pēc piegādes tikušas sabojātas;

d) preces ir lietotas;

e)  citos likumā paredzētajos gadījumos;

f) ja ir pagājušas vairāk kā 14 dienas no preču saņemšanas.

 

4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs piesaka preču atgriešanas pieteikumu e-pastā, rakstot uz info@paprika.lv. Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju gadījumā, ja pieteikums nav pamatots;

 

5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc preces saņemšanas nogādā preci  Pārdevējam:

  • nogādājot to uz interneta veikalu personīgi Hospitāļu iela 5, Rīga, LV-1013.
  • nosūtot to, izmantojot DPD PickUp, uz Kr. Valdemāra ielas 112 TC Rimi Valdemārs paku skapi, sūtījumu adresējot paprika.lv, t. 20175523,
  • nosūtot to, izmantojot Omniva, uz KR. Valdemāra ielas 112 TC Rimi Valdemārs pakomātu, sūtījumu adresējot paprika.lv, t. - 20175523.

 

6. Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis  atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, piecpadsmit  kalendāro dienu laikā pēc preces pieņemšanas.

 

7.  Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.

 

8. Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs;

 

9. Pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā, nebojātā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus preces piederumus.

 

10. Ja atgrieztā prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par preci samaksāto naudu.