Iesniegumu un priekšlikumu izskatīšanas kārtība

Klientam ir tiesības vērsties  interneta veikalā paprika.lv (SIA "RG Concept") ar iesniegumiem, priekšlikumiem vai sūdzībām par sniegtajiem pakalpojumiem vai to nepilnībām, preču garantijas apkalpošanu un saņemt atbildi pēc būtības.

Iesniegumu, priekšlikumu vai sūdzību var iesniegt:

 1. elektroniski sūtot uz info@paprika.lv
 2. Iesniedzot rakstveidā SIA RG Concept paprika.lv preču izsniegšanas punktā Hospitāļu ielā 5, Rīga, LV-1013;
 3. Sūtot rakstveidā uz SIA RG Concept juridisko adresi Hospitāļu iela 14 - 1, Rīga, LV-1013. 

Iesniegumā, priekšlikumā vai sūdzībā ir jānorāda:

 • Pasūtījuma numurs;
 • Iesniedzēja vārds un uzvārds;
 • Iesnieguma, priekšlikuma vai sūdzības būtība, ar to saistītie apstākļi un prasības.

Atbilde uz iesniegumu, sūdzību vai ieteikumu tiks sniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā noteikts likumā un veidā, kā iesniegta, ja nebūs norādīts citādi.
       Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.

Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:

 • vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
 • iesnieguma iesniegšanas datumu;
 • strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.


Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 • www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
 • www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze